Anthony Morganti er en av mange dyktige "læremestre" på youtube.  Her har vi samlet hans flotte og lærerike videoserie om Lightroom,
og med denne vil du lære deg Lightroom steg for steg, video for video på en lettfattelig måte. Klikk på tittelen i videoene for å se i fullskjerm. 

 

  
1: Quick Start                                                                                                  2: Importing

   
3: Cull & organize                                                                                           4: Collections

   
5: Metadata                                                                                                     6: Filters

   
7: Basic tab                                                                                                      8: Crop tool

   
9: Spot removal tool                                                                                       10: Adjustment brush

   
11: Radial filter                                                                                               12: Graduated filter

   
13: Red eye correction                                                                                   14: Tone curve

   
15: HSL / Color                                                                                               16: B&W Workflow

   
17: Split toning                                                                                               18: Sharpening & noice reduction

   
20: Lens corrections                                                                                       20: Transform

   
21: Effects                                                                                                       22: Calibration 

   
23: Portrait retouch from start to finish                                                      24: Watermarks

   
25: Exporting                                                                                                  26: HDR

   
27: Panorama                                                                                                  28: Map module

   
29: Book module                                                                                             30: Slideshow module

   
31: Print module                                                                                             32: Web module