Konstiituerende møte vert holde på biblioteksalen,  heradshuset på Skei,  5 mars 1976.  
Ved åpning av møtet var 25 interesserte møtt opp.   Innkalling til møtet var kunngjort gjennom
annonsar inntrykt 4 mars i avisene "Driva" og "Tidens Krav"