Her vil du finne enkle videoer fra nettet på hvordan en kan gjøre ting i Photoshop .

Noen ganger er det gøy å leke seg i photoshop.  Hva med å prøve å lage et bilde der en har klonet seg selv eller noen andre ? 
Her to måter å gjøre det på.  

  

FOCUS-STACKING  
Ved hjelp av metoden focus stacking tar man flere bilder av samme motiv, men med forskjellig fokuspunkt.
Bildene kan så settes sammen med funksjonen Stack Images i Photoshop, så man får full dybdeskarphet.

Disse to videoene under beskriver godt hvordan du selv kan gjøre dette.